Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(TUAG)- Sáng ngày 26/8/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú đã khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Hải Đường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Đỗ Thanh Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Diệp Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Tham dự lớp học có 42 học viên đến từ các chi bộ cơ sở ngành, xã, thị trấn và các huyện: Châu Thành, Phú Tân. Qua 08 ngày học tập các học viên được quán triệt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình tham gia học tập, các học viên được trao đổi, thảo luận về các nội dung chuyên đề đã được học tập; kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được xét cấp chứng nhận.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm được những đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
                                    
Tin, ảnh: Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528501