Truy cập hiện tại

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở

(TUAG)- Ngày 17/8/2020, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2020. Lớp học có 90 học viên đến từ 79 chi hội các khóm, ấp và cán bộ Hội Cựu chiến binh của 15 xã, thị trấn trong huyện.


Lớp sẽ bế giảng vào ngày 20/8/2020. Trong thời gian học tập, nghiên cứu, các học viên được tiếp thu 7 bài học lý thuyết và thực hành xoay quanh các chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng hệ thống chính trị; Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch vững mạnh; Một số nghiệp vụ công tác hội của Hội Cựu chiến binh cơ sở; Công tác văn thư, nghiệp vụ Hội Cựu chiến binh… trao đổi thảo luận và viết thu hoạch.

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Việc mở lớp nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên ở cơ sở và khóm ấp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17166129