Truy cập hiện tại

Đang có 225 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2020

(TGAG)- Sáng nay, ngày 16/7/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2020 cho 72 học viên là đảng viên đang công tác trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Lớp sơ cấp được diễn ra 30 ngày thực học, các học viên sẽ trải qua nội dung học tập 18 bài chính khóa gồm: Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động phát triển của xã hội loài người; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn góc và cơ sở của thế giới xung quanh; kinh tế hàng hóa; hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… và 01 chuyên đề phụ khóa về cải cách hành chính.

Qua lớp học, trang bị cơ bản cho các học viên về những lý luận chính trị, vận dụng vào  hoạt động thực tiễn, góp phần cùng Đảng bộ, Chi bộ xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động đúng đắn, kịp thời, phù hợp với kinh tế - chính trị,  văn hóa - xã hội tại địa phương, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng thực hiện nục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26073200