Truy cập hiện tại

Đang có 208 khách và không thành viên đang online

Công tác Lý luận chính trị

Chợ Mới: Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý II-2016

(TGAG)- Chiều ngày 12-7-2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị quý II và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2016. 
 
  

Trong quý II, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã triển khai các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo đúng kế hoạch, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng: Về chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng đã tổ chức 2 lớp với 192 học viên trong đó dành cho đối tượng cán bộ xã/thị trấn và học sinh khối 11 của các trường THPT trong huyện; kết quả học tập của 2 khóa loại giỏi đạt 46,87%, loại khá 51,57%. Về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới mở được 1 lớp; Sơ cấp lý luận chính trị mở 2 lớp với 62 học viên. Bên cạnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp tổ chức các hội nghị báo cáo viên cơ sở định kỳ hằng tháng và hội nghị thông tin thời sự hằng quý, từ đó đã góp phần tăng cường nhận thức cho cán bộ đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên.
   
Trong quý III-2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ theo kế hoạch đã được Thường trực huyện ủy và Ban Tuyên giáo huyện ủy thẩm định phê duyệt. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cần quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo phương châm gắn lý luận với thực tế tại địa phương, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy và học.../.

Hồ Toàn


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116790