Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(TGAG)- Sáng 14/12, tại phòng họp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh, Hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Thanh Bình chủ trì.
 

Về nội dung Quyết định số 3221/QĐ-UBND, ngày 9/11/2016, quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều dựa trên cơ sở nội dung của Đề án tiếp nhận người người ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành theo Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Mục III về đối tượng, xác định nơi cư trú của người vi phạm, thời gian lưu trú tại Cơ sở xã hội.
 
Bổ sung Khoản 4 về “Thành phần hồ sơ và thời gian hoàn thiện hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở xã hội tỉnh” vào Mục III của Đề án, theo đó nội dung của Khoản 4 quy định rõ các nội dung về thành phần hồ sơ, hồ sơ ban đầu, thời gian cơ quan công an bổ sung hồ sơ cho Cơ sở xã hội tỉnh, trách nhiệm của Cơ sở xã hội tỉnh trong việc bố trí phòng cho đối tượng đọc hồ sơ, hướng dẫn đối tượng viết bản tóm tắt lý lịch.
 
Bổ sung Khoản 5 về việc “Giải quyết đưa người nghiện ma túy ra khỏi Cơ sở xã hội tỉnh” vào mục III của Đề án, theo đó nội dung Khoản 5 đã quy định rõ các trường hợp Giám đốc Cơ sở xã hội tỉnh có thẩm quyền quyết định đưa người cai nghiện ma túy ra khỏi Cơ sở xã hội tỉnh, bao gồm các trường hợp: theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để tham gia tố tụng trong các vụ án có liên quan đến người đó; người bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của Cơ sở, người về chịu tang theo quy định; theo đơn đề nghị của gia đình, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính cần thời gian điều trị lâu dài hoặc người được địa phương nơi cư trú đồng ý tiếp nhận về tiếp tục quản lý, giáo dục theo quy định; người nghiện ma túy có thời gian lưu trú đủ 03 tháng mà không có đơn xin bảo lãnh của gia đình, không có văn bản tiếp nhận của địa phương và không có quyết định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh triển khai Quyết định số 3221/QĐ-UBND, ngày 9/11/2016, Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả 02 năm  triển khai thực hiện Công tác tiếp nhận người nghiện ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Tính từ ngày 03/02/2015 đến ngày 15/11/2016, qua hơn một năm triển khai thực hiện Đề án, Cơ sở xã hội tỉnh đã tiếp nhận tổng số 3.156 lượt người nghiện ma túy, gồm 2.986 lượt người nam; 170 lượt người nữ. Độ tuổi người sử dụng ma túy tập trung chủ yếu từ 18 đến 30 tuổi (2.439 lượt người, chiếm 77,28 % so với tổng số lượt người tiêp nhận), các chất ma túy người vi phạm sử dụng như: Heroin, ma túy tổng hợp, cần sa và chất gây nghiện khác.

Tổng số giảm là 2.899 lượt người, chiếm 91,86 % lượt người tiếp nhận, chủ yếu số lượt người giảm do gia đình có đơn xin bảo lãnh và địa phương có văn bản tiếp nhận về quản lý, giáo dục (2.379 người, chiếm 82,06 % tổng số lượt người giảm), còn lại rơi vào các trường hợp có quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (389 người, chiếm 13,42 %), số ngươi chuyển công an khởi tố tạm giam (53 người, chiếm 1,83 %),  các trường hợp khác (78 người , chiếm 2,70 %).

Đến thời điểm hiện tại Cơ sở xã hội tỉnh đang quản lý 257 người (240 người nam, 17 người nữ), trong số này tính đến thời điểm báo cáo có 86 người có thời gian lưu trú từ 20 ngày trở lên, các đối tượng được hưởng đấy đủ các chế độ chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, được tư vấn giáo dục, phổ biến pháp luật.
 
Những kết quả khả quan ban đầu đạt được trong việc thực hiện Đề án đã cho thấy sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, viên chức công tác tại Cơ sở xã hội tỉnh trong công tác tiếp nhận người người ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang./
                                                                                                    
Tin, ảnh:  Hải Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20406081