Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sinh hoạt đối thoại dân chủ quý III/2020 với cán bộ, chiến sĩ

(TUAG)- Chiều ngày 06/10/2020, Đại tá Thạch Thanh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang chủ trì buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ quý III/2020 với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Tân Châu.


Tại buổi đối thoại, các bộ, chiến sĩ được nghe những nội dung đối thoại như: Vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chỉ huy đối với các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị; kết quả xem xét, giải quyết các ý kiến thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ; việc mở rộng phát huy dân chủ của quân nhân thông qua tổ chức Đoàn và Hội đồng quân nhân; việc chỉ đạo, triển khai thực hiện 3 dân chủ lớn về quân sự, chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của bộ đội.

Trong quí III/2020, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS thị xã Tân Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy tốt vai trò làm tham mưu của cán bộ chính trị cho cấp ủy và người chỉ huy các cấp giải quyết tốt những vấn đề bức xúc mới nảy sinh. Cán bộ, chiến sĩ có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, xác định tốt vai trò của người quân nhân trong quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là hoạt động định kỳ hàng quí của Bộ CHQS tỉnh, nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, chiến sĩ được trao đổi trực tiếp với cấp trên, qua đó, giúp lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nắm được thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.
    
Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528089