Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra xã hội học về tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và nhân dân về một số vấn đề bức xúc hiện nay

(TGAG)- Ngày 14-11, tại xã Bình Hòa (Châu Thành), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi điều tra xã hội học về tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và nhân dân về một số vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn tỉnh.Tại đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lấy ý kiến trực tiếp từ cán bộ xã và người dân địa phương thông qua phiếu trưng cầu ý kiến. Qua đó, có gần 40 phiếu được phát để trưng cầu ý kiến, thu thập thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên… Công tác cải cách hành, việc phát huy dân chủ cơ sở và công tác đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa bàn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc hiện nay của người dân địa phương trên các mặt đời sống như: tệ nạn xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, tình hình trật tự an toàn giao thông, tinh thần thái độ phục vụ của bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội tại địa phương; kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã và những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Thông qua việc điều tra xã hội học lần này, với những ý kiến, đề xuất, kiến nghị thu thập được nhằm kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các vấn đề, sự kiện, được nhiều người quan tâm để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất của đời sống xã hội; góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền trong thời gian tới.

Trúc Phương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607474