Truy cập hiện tại

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Khảo sát nhanh tâm trạng của nhân dân xung quanh việc thực hiện giãn cách xã hội

(TUAG)- Căn cứ tình hình thực tế địa phương đang triển khai thực hiện Công văn số 714/UBND-KGVX, ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai khảo sát nhanh bằng phiếu điện tử để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID- 19; thái độ của người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay và thời gian tới.


Đối tượng khảo sát là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cuộc khảo sát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với ban tuyên giáo các huyện, thành ủy; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tổ chức lấy thông tin vào phiếu khảo sát. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chỉ trả lời 1 lần theo đường link gửi kèm qua ứng dụng Zalo.

Cuộc khảo sát trên môi trường mạng bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 23/7/2021; kết thúc khảo sát lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/7/2021.

Để việc khảo sát được tiến hành thuận lợi, đáp ứng yêu cầu, mục đích đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp, cử cán bộ chia sẻ đường liên kết rộng rãi tại đơn vị và địa phương "Nhấn vào đây" hoặc mã QRCode theo hình dưới đây:
Cách sử dụng mã QRCode:

Cách 1:

- Mở “Camera” trên điện thoại, đưa đến vùng có mã QR để quét.
- Trên màn hình xuất hiện thông báo Mở “froms.gle” trong…
- Nhấn vào đó để tiến hành khảo sát.

Cách 2:  

- Mở ứng dụng Zalo, chọn biểu tượng "Thêm" tại góc phải bên dưới màn hình.
- Chọn vào biểu tượng QR Code tại góc trên bên phải màn hình.
- Di chuyển Camera đến vùng có mã QR để quét.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34166663