Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Điều tra xã hội học “Mức độ hài lòng về đời sống tinh thần của người dân hiện nay”

(TUAG)- Từ ngày 05 đến 31/5/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tổ chức điều tra xã hội học quý II/2021 với chủ đề “Mức độ hài lòng về đời sống tinh thần của người dân hiện nay”.

Qua đây đánh giá thực trạng đời sống tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay và nguyên nhân của thực trạng. Đồng thời, đánh giá những mặt chủ yếu ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của Nhân dân và những vấn đề bức xúc cần giải quyết. Từ đó có những đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân nhằm phục vụ việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.


Nội dung đợt điều tra tập trung đánh giá làm rõ mức độ hài lòng của người tham gia khảo sát trên địa bàn liên quan tới một số vấn đề cụ thể: Về mức độ đáp ứng các nhu cầu đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn hiện nay; về thực trạng các thiết chế, kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân; việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; sự vào cuộc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; sự vào cuộc và giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân trên địa bàn. Đồng thời khảo sát những kiến nghị của người dân nhằm cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thời gian tới.

Phương pháp trưng cầu ý kiến vẫn như các đợt điều tra trước, bằng phiếu hỏi được thực hiện đồng thời hai hình thức: In giấy và khảo sát trực tuyến được thiết kế với số lượng câu hỏi giới hạn, phù hợp, thuận tiện với xu thế người tham gia khảo sát có sử dụng thiết bị thông minh, thông qua việc gửi qua Email, đăng trên các trang mạng xã hội Zalo ở các huyện, thị xã, thành phố và ngành, đoàn thể trong tỉnh, đường dẫn link trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và cấp huyện, Cổng thông tin điện tử các sở, ngành.

Đối tượng khảo sát của đợt điều tra lần này là: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với số lượng mẫu điều tra là 1.500 mẫu.

Vì mục đích yêu cầu của phương pháp phiếu khảo sát trực tuyến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong các địa phương, đơn vị quan tâm tham gia thực hiện để cuộc khảo sát thành công tốt đẹp.

Tham gia khảo sát theo đường dẫn: https://ksvpro.vn/c/fuyohuto.html

Trân trọng!
Song Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32513323