Truy cập hiện tại

Đang có 108 khách và không thành viên đang online

Triển khai phương án điều tra, thống kê mức sống hộ người có công với cách mạng tỉnh An Giang năm 2021

(TUAG)- Ngày 29/4/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến phương án điều tra, thống kê mức sống hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trong tỉnh An Giang năm 2021.Tham dự triển khai có đại diện lãnh đạo và cán bộ chính sách phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ phụ trách trực tiếp công tác điều tra của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng Người có công; ông Phạm Nguyễn Nguyên Khôi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Tôn Phước Hùng, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  dự và triển khai phương án điều tra tại các hội nghị.

Thời gian triển khai phương án điều tra, thống kê mức sống hộ người có công với cách mạng tỉnh An Giang năm 2021 thực hiện từ ngày 01/5 -10/7/2021, trong đó cấp xã bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2021;  cấp huyện từ ngày 01/6 đến ngày 20/6/2021, cấp tỉnh từ ngày 21/6 đến 10/7/2021. Đối tượng được khảo sát, thống kê là các hộ gia đình người có công đang sinh sống và hưởng chế độ tại An Giang từ ngày 01/5 đến 10/7/2021.

Nội dung điều tra, thống kê tập trung về: Thông tin về người có công; thu nhập bình quân hằng tháng của hộ người có công; thực trạng đời sống, nhà ở của hộ người có công; thông tin về thân nhân; nguyện vọng của người có công; xác định hộ người có công có thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản nào, từ đó đánh giá về mức sống người có công.


Việc thống kê mức sống đối với hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh lần này nhằm xác định thông tin, số liệu thực tiễn, đề xuất cụ thể các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đối với người có công. Đồng thời làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI liên quan đến nội dung chăm sóc người có công, phấn đấu 100% gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Đợt điều tra, thống kê lần này cũng là cơ sở để ngành Thương binh - Lao động và Xã hội tỉnh cập nhật chính xác thông tin, dữ liệu về người có công phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi, chăm lo tốt hơn đời sống người có công theo quy định.

Được biết, các hội nghị triển khai phương án điều tra, thống kê diễn ra trong 2 ngày 28, 29/4/2021 tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (triển khai cho các địa phương: Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú);  Hội trường UBND huyện Chợ Mới (triển khai cho các địa phương: Chợ Mới, Phú Tân) Hội trường UBND TP. Châu Đốc (triển khai cho các địa phương: Châu Đốc, Tân Châu, An Phú); Hội trường UBND thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (triển khai cho các địa phương: Tịnh Biên, Tri Tôn)./.

SONG NGỌC
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860425