Truy cập hiện tại

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Điều tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(TUAG)- Nhằm có thêm thông tin đánh giá khách quan, trung thực kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai phiếu xin ý kiến bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nội dung cuộc điều tra xoay quanh việc đánh giá các kết quả, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay;  về chất lượng các phong trào thi đua, cuộc thi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua; đánh giá sức thuyết phục việc tuyên truyền các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá về thời gian, nguồn lực các cấp, ngành, địa phương dành cho việc  triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nhận định đánh giá việc học và làm theo Bác đã thể hiện rõ trong hành vi thực tế của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; sự hài lòng trước các kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua; nhận định các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua; nêu ý kiến đề xuất việc ban hành văn bản chỉ đạo mới và nêu các kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới;…

Thời gian tổ chức điều tra từ ngày 31/3 - 01/4/2021.

Tham gia khảo sát theo đường dẫn: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=111Vì mục đích yêu cầu của cuộc điều tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm tham gia thực hiện để cuộc khảo sát thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074000