Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X"

(TGAG)- Nhằm mục đích thu thập ý kiến đánh giá, nhận xét của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức trong toàn tỉnh về một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời tiến hành thăm dò dư luận trong nội bộ về những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá sẽ được trình tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học quý III/2020 với đề tài “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020".


Giao diện phiếu điều tra trực tuyến.

Nội dung của đợt điều tra  tập trung đánh giá: Công tác tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X; hạn chế và nguyên nhân; việc giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm (ngành, địa phương, cơ quan đơn vị) hướng về đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI; những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá trong thời gian tới.

Đợt điều tra được thực hiện với 02 phương pháp: Trưng cầu ý kiến bằng phiếu hỏi và tiến hành phỏng vấn sâu một số nhà khoa học, nhà quản lý để thu thập các thông tin liên quan, xem xét thực trạng và các giải pháp được đề xuất.


Điều tra trực tiếp bằng phiếu hỏi.

Đối với Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng phiếu hỏi được thực hiện đồng thời hai hình thức: In giấy (1.500 phiếu) và khảo sát trực tuyến (dự kiến mẫu thu về 750 mẫu phản hồi) được thiết kế phù hợp với đại chúng người có sử dụng thiết bị thông minh: Gửi qua email, đăng trên các trạng mạng xã hội Zalo các huyện, thị xã, thành phố và ngành đoàn thể trong tỉnh, đường dẫn link trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và cấp huyện, Cổng thông tin điện tử các ngành.

Đợt điều tra được thực hiện từ ngày 31/7/2020 đến ngày 10/9/2020 bao gồm tất  các bước: Xây dựng kế hoạch, phiếu trưng cầu ý kiến; lấy ý kiến tư vấn, phỏng vấn sâu; tập huấn cán bộ điều tra; triển khai phiếu; nhập và phân tích số liệu; viết báo cáo kết quả; báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Vì mục đích yêu cầu và thời gian của đợt điều tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất mong các địa phương, đơn vị quan tâm tham gia thực hiện để cuộc khảo sát thành công tốt đẹp.

Tham gia khảo sát theo đường dẫn: https://forms.gle/M8ETpH3cVYLryHxj8

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053834