Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Châu Thành giao ban công tác an ninh tư tưởng năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 31-01-2018, Ban Chỉ đạo 94 của huyện Châu Thành tổ chức giao ban công tác an ninh tư tưởng năm 2017. Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 94 của huyện.


Năm 2017, các cấp ủy của huyện Châu Thành cùng với ban chỉ đạo 94 của huyện đã thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cho các cán bộ đảng viên giữ vững lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm, rèn luyện tu dưỡng đạo đức và luôn cảnh giác với những thủ đoạn của kẻ thù.  Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và đề cao cảnh giác với những thủ đoạn lợi dụng, xúi giục của kẻ xấu. Ngoài ra, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn được thực hiện kịp thời, góp phần tạo sự gắn kết, tạo niềm tin và sự đồng thuận giữa dân với Đảng, với chính quyền các cấp. Từ đó, năm 2017, tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành, an tâm công tác, lao động sản xuất và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 94 đã biểu dương những kết quả đạt được của ban chỉ đạo trong thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh một số việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo như:; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nêu gương người đứng đầu cơ quan đơn vị; Công khai minh bạch thực hiện tốt quy chế dân chủ; Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên trong ban chỉ đạo và các cơ quan đơn vị trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh việc bám sát cơ sở, nắm tình hình dư luận xã hội để kịp thời chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116309