Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Phú Tân giao ban An ninh tư tưởng, văn hóa, dư luận xã hội và khoa giáo năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 29/01/2018, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị giao ban công tác An ninh tư tưởng, Văn hóa, Dư luận xã hội và Khoa giáo năm 2017. Đồng chí Lê Khánh Hội - Phó bí thư Thường trực huyện ủy Phú Tân đến dự.


Trong năm 2017, Dư luận nội bộ và nhân dân quan tâm và đánh giá cao các hoạt động đối ngoại của Đảng và nhà nước, việc học tập và làm theo Bác găn với nghị quyết Trung ương 04, 05, 06; dư luận cũng quan tâm và phấn khởi trước quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phú lâm đạt chuẩn nông thôn mới; hoạt động của các Tôn giáo diễn ra đúng với chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước, các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo hộ nghèo như cất nhà tình thương, xây cầu nông thôn, mua xe chuyển bệnh…. của bà con tín đồ tôn giáo, nhất là Phật giáo hòa hảo được thường xuyên liên tục. Song song đó, Ban Tuyên giáo huyện ủy thực hiện tốt vai trò là đầu mối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong khối, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền cho các chi, Đảng bộ cơ sở... Các ngành trong khối Khoa giáo có nhiều cố gắng trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trên từng lĩnh vực… từ đó góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân ngày càng phát triển.

Năm 2018, Huyện ủy Phú Tân yêu cầu các Chi, đảng bộ, thành viên Ban chỉ đạo 94, thành viên Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội, các ngành trong khối khoa giáo và các xã, thị trấn cần chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); làm tốt công tác phản tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; duy trì tổ chức hội nghị giao Ban dư luận xã hội hàng quý; nắm và theo dõi hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo để kịp thời tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh chỉ đạo; củng cố, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ làm công tác khoa giáo…

Nguyễn Thắng - Văn Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28152682