Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Tri Tôn hoàn thành đại hội chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TGAG)- Đến nay 58 chi, đảng bộ trong huyện Tri Tôn tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó có 15 đảng bộ xã - thị trấn, 3 đảng bộ trường học, 5 đảng bộ ngành gồm: Công an; Quân sự; Trung tâm Y tế; Xí nghiệp điện nước; Công ty Khai thác chế biến đá An Giang và 35 chi bộ các ban, ngành, đoàn thể.Có 4 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ thị trấn Tri Tôn, Châu Lăng, Chi bộ văn phòng HĐND - UBND huyện, Đảng bộ Công an huyện. Đối với đảng bộ 15 xã - thị trấn và Đảng bộ Công an huyện bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, ban thường vụ 5 đồng chí, bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đối với các chi bộ có trên 9 đảng viên bầu ban chi ủy có từ 3 đến 5 đồng chí, phân công một đồng chí trong ban chi ủy phụ trách công tác kiểm tra. Các đồng chí trong ban chấp hành, ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới được trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn đảm nhiệm và hoành thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn chung về công tác tuyên truyền cổ động, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội được các chi, đảng bộ quan tâm, đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí hội trường đại hội tạo không khí trang nghiêm. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị. Báo cáo chính trị của các chi đảng bộ đánh giá đúng kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan và chủ quan, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới có xác định khâu đột phá. Ngoài ra còn gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Châu Phong (TT)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15652395