Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Đại hội XIII của Đảng

Tri Tôn: Đại hội đảng viên xã Lương Phi lần thứ X

(TGAG)- Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 9/6/2020 Đại hội đảng viên xã Lương Phi lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Đức tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Lương Phi đã đạt 9/18 chỉ tiêu, đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra. Theo đó, nông nghiệp là nền tảng trong phát triển KTXH của địa phương. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng tăng từ đó sản lượng lương thực tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân hộ gia đình 51 triệu, đạt 104% so kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,54%. Nổi bậc trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 32 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Lương Phi xác định các khâu đột phá như: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị sản xuất góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 80 triệu đồng/năm và giảm nghèo 1%/năm.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159392