Truy cập hiện tại

Đang có 173 khách và không thành viên đang online

Biển và Hải đảo Việt Nam

An Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về biển, đảo

(TUAG)- Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển, đảo không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, mà còn đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Thế kỷ 21 được coi là “kỷ nguyên của đại dương”, biển và đại dương chiếm 3/4 diện tích bề mặt trái đất (71%), có vai trò cực kỳ quan trọng: là nơi cung cấp không gian và môi trường sống; sản xuất ra thực phẩm, hàng hoá, nguyên nhiên liệu, năng lượng; điều chỉnh thời tiết, khí hậu… Để mở rộng không gian sinh tồn, tất cả các nước có biển cũng như không có biển đều xây dựng chiến lược tiến ra biển, làm giàu từ biển.
 

Đảo Đá Lớn B, huyện đảo Trường Sa (ảnh TTXVN/Vietnam+)

Hiện nay thế giới có 157 nước có biển, Biển Đông đứng thứ 4/57 biển trên thế giới, có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, được bao bọc bởi bao bọc bởi 9 nước, chiều dài trên 3000 km, chiều rộng tới 1000 km. Biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông, chiếm 29% (trên 1 triệu km2) diện tích toàn Biển Đông, rộng gấp hơn 3 lần diện tích đất liền. Biển là không gian sinh tồn, là yếu tố trọng yếu, không thể thiếu, trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đương thời, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đánh giá vai trò và tầm qua trọng của biển qua mấy câu thơ: Biển Đông vạn dặm giăng tay giữ/Đất Việt muôn năm vững trị bình (Cả dân tộc chung tay giữ được Biển Đông thì đất Việt ta yên bình mãi mãi).
Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về biển, đảo luôn được đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, đặc thù của từng địa phương, đơn vị để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra: “…kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
 

Buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin về biển đảo cho các em học sinh THPT tại thị xã Tịnh Biên

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân với Tỉnh ủy An Giang về việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo; năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên đến các các địa phương, các trường THPT tuyên truyền về biển, đảo, kết hợp tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới.

Đợt 1 năm 2023 (từ ngày 08/8 đến 10/8/2023), tổ chức 06 cuộc tuyên truyền và cung cấp thông tin về biển, đảo tại 06 huyện, thị, thành phố (Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Đốc), qua đó có hơn 1.500 đại biểu là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh đến tham dự.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: pháp luật về biển, đảo Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật bảo vệ môi trường; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ chức; tình hình thực tiễn trên các vùng biển, đảo nước ta; cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; toán tính và những động thái mới của nước ngoài trên Biển Đông; kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển; Tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, những điều ngư dân cần biết khi đi biển…
 

Trung tá Hoàng Quốc Hùng - Trưởng Ban Tuyên huấn, Vùng 5 Hải quân giới thiệu các chuyên đề

Ngoài ra, tại các buổi tuyên truyền giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh được giao lưu hỏi – đáp các thắc mắc cùng với Trung tá Hoàng Quốc Hùng - Trưởng Ban Tuyên huấn, Vùng 5 Hải quân về những vấn đề liên quan đến tình hình biển, đảo. Chương trình giao lưu hỏi - đáp diễn ra rất sôi nổi, có sự trao đổi thẳng thắn qua lại giữa học sinh và chuyên gia nên nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo được giải đáp, tháo gỡ thắc mắc.

Thông qua chương trình giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; củng cố niềm tin và sự sẵn sàng cho sứ mệnh của dân tộc, giữ gìn lãnh thổ cha ông để lại.

Tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Đó là trách nhiệm của các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị. Vì thế, cần tiếp tục nghiên cứu, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; tích cực khơi dậy truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng./.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159554