Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Biển và Hải đảo Việt Nam

An Giang: Hơn 2.500 đại biểu được thông tin tình hình biển, đảo năm 2020

(TUAG)- Từ ngày 03 đến ngày 06/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức thông tin tình hình biển, đảo năm 2020 cho hơn 2.500 đại biểu là cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tại 07 huyện, thị: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Tịnh Biên, An Phú và thị xã Tân Châu.


Trung tá Hoàng Quốc Hùng - Trưởng Ban Tuyên huấn Vùng 5 Hải quân, thông tin đến các đại biểu những nội dung quan trọng như: Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  một số vấn đề về tình hình biển, đảo Việt Nam hiện nay; những động thái mới của các nước ở Biển Đông trong thời gian gần đây; kết quả đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam, cũng như của Vùng 5 Hải quân và qua đó quán triệt một số quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo…Thông qua hoạt động tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố hơn nữa sự đồng thuận của dư luận về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Văn Định, Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22560003