Truy cập hiện tại

Đang có 278 khách và không thành viên đang online

Ban Chấp hành Đảng bộ thị Tân Châu hội nghị lần thứ 16 (mở rộng)

(TGAG)- Ngày 08-4-2019, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Thị ủy quý I; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Ông Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Chủ trì Hội nghị.


Quý I/2019, kinh tế của thị xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 20,49% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu Vĩnh Xương đạt trên 2,6 triệu USD. Hoạt động du lịch, từ đầu năm đến nay, đã thu hút trên 2.000 lượt người khách đến tham quan, tăng 36,19%, trong đó khách du lịch quốc tế trên 1.800 lượt; Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thực hiện được gần 700 tỷ đồng, tăng 25,74% so với cùng kỳ. Chương trình khuyến công đã giải ngân cho 5 dự án với số tiền trên 14 tỷ đồng; thị xã đã thành lập 31 doanh nghiệp, với vốn đăng ký trên 141 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, lãnh đạo thị xã đã và đang tập trung hỗ trợ xã điểm Châu Phong để quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh tiếp tục được đảm bảo. Công tác chỉ đạo, điều hành Quản lý Nhà nước và cải cách hành chính được tăng cường thực hiện theo hướng “kỷ cương, kỷ luật”.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng có nhiều tiến bộ. Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng chất; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đúng quy định. Thị ủy đã thành các Tổ công tác kiểm tra thực hiện việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tin thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư.


Bí thư Thị ủy Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy - Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong thời gian tới cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ theo phương hướng Nghị quyết Thị ủy đề ra. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, quản lý đất công, đầu tư các công trình trọng điểm và xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Trong thực thi nhiệm vụ chính trị, Bí thư Thị ủy yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tốt vai trò nêu gương và gương mẫu, thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, chăm lo lợi ích, phục vụ cho nhân dân; quan tâm rà soát quy hoạch cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm đảm bảo nguồn cho nhiệm kỳ mới; quan tâm mở các lớp đào tạo chuyên môn, để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118080