Truy cập hiện tại

Đang có 350 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ 11 (mở rộng)

(TGAG)- Ngày 27-10-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) lần thứ 11

 Trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.500 tỷ đồng (đạt 71,28% kế hoạch); trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 0,07%; khu vực công nghiệp tăng 11,92%; khu vực xây dựng tăng 15,18% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 5.300tỷ đồng (đạt 76,77% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ). Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương tăng so với cùng kỳ; trong đó, xuất nhập khẩu chính ngạch đạt trên 33 triệu USD, tăng 21%; xuất nhập khẩu tiểu ngạch đạt gần 120.000 USD tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân và Hè Thu được gần 24.000 hécta, đạt 75% so với kế hoạch; việc ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy tiếp tục được đẩy mạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới phát huy hiệu quả; tính đến cuối tháng 5/2017, thị xã đạt 7/19 tiêu chí, 27/49 chỉ tiêu, riêng đối với xã điểm Phú Vĩnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách 9 tháng của thị xã ước đạt trên 340 tỷ đồng, đạt 73,13% so với Nghị quyết HĐND thị xã.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,... được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. Thị xã đã lãnh đạo thành công Đại hội Thể dục Thể thao thị xã lần thứ VIII/2017 và kỷ niệm 260 năm thành lập Tân Châu đạo; hoàn thành việc lắp đặt đầu thu truyền hình số cho trên 4.000 hộ nghèo và cận nghèo. Công tác đối ngoại được duy trì giữ vững; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nội địa và biên giới tiếp tục được ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành Quản lý Nhà nước và cải cách hành chính được tăng cường thực hiện theo hướng “kỷ cương, kỷ luật”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn. Tác phong, lề lối làm việc tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo thành công đại hội ở 237/237 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được triển khai có hiệu quả. Công tác Dân vận được quan tâm đổi mới. Ban Chấp hành Thị đoàn và Hội Cựu Chiến binh thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp thị xã, nhiệm kỳ 2017-2022.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng. Đặc biệt là những giải pháp về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, công tác thu nền nhà tuyến dân cư trả chậm, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, công tác quản lý đường biên, cột mốc biên giới,…


Đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Bí thư Thị ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, trước mắt rà soát các đầu công việc, chỉ tiêu chưa đạt để tập trung lãnh đạo hoàn thành; nhất là quan tâm việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tập trung cho 4 xã điểm để hoàn thành theo lộ trình; đẩy mạnh công tác thu tiền nền nhà cụm, tuyến dân cư trả chậm. Lãnh đạo Cấp ủy cơ sở tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban tiếp công dân thị xã; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông, tinh gọn biên chế trong bộ máy Nhà nước theo chủ trương của Đảng; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thường xuyên. Xác định cụ thể thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Văn PhôTiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15681671