Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2017

(TGAG)- Sáng 19-01-2017, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Xe - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, các cấp ủy đảng trong khối đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng và nắm tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình; Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 05-5-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối học tập các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; triển khai, hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, khen thưởng 16 tập thể và 158 cá nhân tiêu biểu trong Đảng bộ Khối. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và của Đảng bộ được kịp thời. Công tác giáo dục lý luận chính trị, mở 9 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, lớp trung cấp chính trị hành chính hệ “B”; lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4; lớp tập huấn công tác xây dựng Đảng đợt I nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong năm, đã kết nạp 269 đảng viên, vượt 34,5 % so kế hoạch, nâng tổng số lên 3.930 đảng viên; toàn Đảng bộ Khối có 20 đảng viên bị xử lý kỷ luật (giảm 06 đảng viên so với cùng kỳ), với hình thức: khiển trách 08, cảnh cáo 09, cách chức 02, khai trừ 01 với các nội dung vi phạm: không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; tham nhũng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định công nhận 34/68 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chiếm 50%; 30 cơ sơ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 44,11% (tăng 5,31 % so năm 2015); 03 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,41% (giảm 4,59 % so năm 2015); Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội không phân loại (do mới thành lập); Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2016.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng 07 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chiếm 20,5 % trong sạch, vững mạnh).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê văn Nưng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong năm 2016 và nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, nhất là: phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác dân vận trong khối cơ quan và tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xe, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: nhiệm vụ của năm 2017 rất nhiều và rất nặng nề. Để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, yêu cầu các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, sát đúng, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng bộ, lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2017; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và đón Tết cổ truyền dân tộc với tinh thần vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017; triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh và Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Triển khai và hướng dẫn cấp ủy cơ sở việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; Duy trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên hàng tháng; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; trung cấp lý luận hành chính,...
 
Tạ Tuấn Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133612