Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XI

(TUAG)- Sáng ngày 01/12/2022, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh và quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.


Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


Đồng chí Lê Văn Phước - UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình dự án khác có cùng nội dung nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận.

Thông qua bằng văn bản: Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác Dân vận năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; dự thảo Báo cáo những việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 01, 02/12/2022, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin./.

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31405854