Truy cập hiện tại

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Đảng ủy phường Mỹ Bình thực hiện giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ

(TGAG)- Thực hiện Công văn số 1981-CV/BTCTU ngày 24/7/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngày 14/8/2019, Đảng ủy phường Mỹ Bình tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 100-KH/ĐU, ngày 12/8/2019 về việc giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ.

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí  Phan Hoàng Phát Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận. Tại hội nghị, các đồng chí được nghe triển khai Kế hoạch số 100-KH/ĐU, ngày 12/8/2019 của Đảng ủy phường Mỹ Bình về việc giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ; công bố quyết định giải thể chi bộ Khối Dân vận, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND và chi bộ Trạm Y tế. Qua đó, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã phân công 40 đảng viên về tham dự sinh hoạt tại chi, đảng bộ bộ phận 05 khóm và chi bộ Công an phường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Phát Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận nhấn mạnh việc giải thể chi bộ cơ quan và phân công đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khóm sẽ góp phần củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khóm cần phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình của địa bàn và đảm bảo đúng quy trình, quy định. Từ đó, góp phần vào công tác xây dựng Đảng bộ phường Mỹ Bình ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Thanh Thủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13426693