Truy cập hiện tại

Đang có 118 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

(TGAG)- Sáng 27/5/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) năm 2019 để kiện toàn công tác nhân sự, xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Vương Bình Thạnh do nghỉ hưu với 66/70 phiếu đồng ý (chiếm tỷ lệ 94,28%); giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) với 65/70 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 92,85%.


Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có trình độ Tiến sĩ Giáo dục học. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, từ tháng 9/1986 đến tháng 5/2007, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại Trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 1/2013, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa VIII, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại kỳ họp thứ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 11/4/2019 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 397/QĐ-TTg về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.Phát biểu về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong thời gian tới tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đảm nhiệm trọng trách được Đảng bộ, chính quyền, bà con cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó, trên cương vị mới-đứng đầu UBND tỉnh tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí tiền nhiệm, đem hết tâm sức, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách nhiệm vụ được giao.

Với mong muốn kinh tế tỉnh nhà phát triển hơn, đời sống người dân sung túc hơn, xã hội bình yên hơn, bộ máy nhà nước hiệu quả hơn, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tập trung thực hiện 5 mục tiêu: huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhân lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết HĐND tỉnh; mạnh dạn tháo bỏ rào cản, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng-đổi mới-sáng tạo, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư. Tập trung cải cách hành chính; đẩy mạnh phát triển xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; xây dựng hình ảnh và con người An Giang luôn khát vọng vươn lên; khai thác tiềm năng thế mạnh, không để tụt hậu so các địa phương và cả nước. Tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát các Nghị quyết với tinh thần “Đổi mới về tư duy-sáng tạo trong cách làm-quyết tâm khi hành động”, phát huy sức mạnh của các hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính, không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tọa HĐND tỉnh trao hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và ghi nhận công đóng góp của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua Nghị quyết về ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay chương trình hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Nghị quyết giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU-TRUNG HIẾU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15540095