Truy cập hiện tại

Đang có 200 khách và không thành viên đang online

Chống xuyên tạc về công tác cán bộ

(TGAG)- Ngay từ ngàn xưa, các triều đại nối tiếp nhau đều coi trọng “hiền tài”; luôn ra sức chọn lựa, hình thành lớp “tinh hoa” nhằm củng cố vững chắc “nguyên khí”, “rường cột” của quốc gia. Kế thừa người xưa, trong sự nghiệp cách mạng, Bác Hồ khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; Đảng phải “khéo dùng cán bộ”, phải “dùng người đúng chỗ, đúng việc”… Bởi: “Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong!”…

Sau 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển cả về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội ngũ đông nhưng chưa mạnh. Một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một số cán bộ lãnh đạo, có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, quan liêu, xa dân, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm (từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có 5 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiệm và 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Đây là hiện tượng chưa từng có).

Kế thừa những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, đồng thời có bổ sung những quan điểm, nguyên tắc, cách làm mới, phù hợp với một lộ trình chặt chẽ, khoa học. Hội nghị lần thứ 9 BCH.TW (Khóa XII) nhấn mạnh và khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Nhưng giống như những lần trước, mỗi khi Đảng có những quyết định quan trọng, các thế lực thù địch liền ra sức xuyên tạc. Bọn chúng cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ thời gian qua là do Đảng phạm sai lầm trong công tác cán bộ; việc Đảng xử lý kỷ luật của cán bộ là các "phe cánh triệt tiêu nhau"; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”, “lợi ích nhóm”... Chúng ra sức khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo tham nhũng, suy thoái... để quy chụp mọi yếu kém, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

Nguy hiểm hơn, khi chúng còn “thêu dệt” nên câu chuyện: Quy hoạch cán bộ không phải vì lợi ích chung mà chỉ là phục vụ "lợi ích nhóm", là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức “hạ cánh an toàn", chuẩn bị cho con em, "vây cánh" tiến thân... Từ đó đã trắng trợn bịa đặt rằng, việc quy hoạch cán bộ có sự "thương lượng", "thỏa hiệp", “sắp xếp” giữa các "phe cánh".

Những luận điệu nói trên là nhằm xuyên tạc cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, hạ thấp để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân, của Đảng là tối thượng. Bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý‎. Vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tới.

Còn vấn đề quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ…

Thực tế là như vậy! Nói khác đi là xuyên tạc!
                            
Sự thật
-----------------
Số lần xem các bài viết
9464136