Truy cập hiện tại

Đang có 301 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

(TGAG)- Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng ta về chính trị, tổ chức và hoạt động, là hạt nhân chính trị có tác động đến mọi mặt đời sống xã hội; đồng thời có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.

Tổ chức cơ sở Đảng gần gũi gắn bó với nhân dân, như một ra-đa có thể nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh giúp Đảng ta đưa ra đường lối chủ trương phù hợp với thực tiễn và qui luật phát triển của xã hội. Tổ chức cơ sở Đảng là nơi triển khai mọi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng đến tận quần chúng nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo bằng việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thông qua đảng viên, Đảng thể hiện vai trò lãnh đạo của mình ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong thực tế, ở nơi này, nơi khác, có những cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nhưng cũng có những cơ sở Đảng yếu kém cần có những giải pháp để chỉnh đốn, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo cùng sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, chúng ta cần chú ý giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nguyên tắc tập trung dân chủ, vốn là nguyên tắc cơ bản, chủ đạo trong tất cả các nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc này  sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực tế cũng có nhiều cơ sở chỉ thực hiện tập trung nhưng thiếu dân chủ đã dẫn đến tình trạng tập trung quan liêu, cán bộ lãnh đạo mắc bệnh cưỡng quyền, độc đoán và đi đến nhiều sai lầm. Dễ thấy nhất ở những đơn vị mà thủ trưởng là người lớn tuổi, có quá khứ vẻ vang, có ô dù từ trên… cấp dưới nể nang không dám làm trái ý kiến thủ trưởng; thủ trưởng dễ ngộ nhận với năng lực của mình và xem nhẹ ý kiến tập thể, không chịu lắng nghe ý kiến của cấp dưới, dần dần thành thói quan liêu, mệnh lệnh xa rời thực tế và dẫn đến những sai lầm tai hại, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trường hợp này là điều kiện thuận lợi cho những kẻ xu nịnh, bợ đỡ có cơ hội phát triển, mau thăng tiến. Đồng thời cũng không ít trường hợp những người trung thực, thẳng thắn, dũng cảm dám phê bình lãnh đạo, làm trái ý lãnh đạo thì bị trù dập không ngóc đầu lên nổi hay bị đẩy đi nơi khác v,v… Kết quả, đơn vị chỉ tồn tại những kẻ xu nịnh, giỏi nói lời vừa lòng cấp trên nhưng năng lực công tác chẳng có mà chỉ có tài báo cáo láo. Và cũng có những nơi quá chú trọng mở rộng dân chủ, hạn chế tập trung đã dẫn đến tình trạng dân chủ quá trớn, những phần tử tiêu cực lợi dụng chiêu bài dân chủ gây bè kết cánh, tạo nên sự mất đoàn kết trong nội bộ làm suy yếu vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Rõ ràng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở Đảng, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều nguyên tắc, nhưng nguyên tắc tập trung dân chủ đóng vai trò cơ bản, chủ đạo trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh./.

M.B.M
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37591956