Truy cập hiện tại

Đang có 271 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

(TGAG)- Ngày 17-11, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. Đồng chí Hồ Việt Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Men Pholly - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tri Tôn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước của Huyện ủy, các báo cáo tham luận của các xã, thị trấn: Châu Lăng, Vĩnh Gia, Tri Tôn, Ba Chúc.

 
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tiếp thu, cụ thể hóa, thực hiện khá đồng bộ, đầy đủ các nguyên tắc, quy định, quy trình nội dung công tác cán bộ. Từ đó tạo chuyển biến nhanh, mạnh, tích cực từ huyện đến cơ sở, khắc phục tình trạng bị động, chắp vá, hẫng hụt trong công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở trưởng thành nhanh cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và hiệu quả hoạt động. Đồng thời tạo nguồn kế thừa khá phong phú. Thành quả trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ góp phần trực tiếp, to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời gian qua. Từ thực tiễn chỉ ra, nơi nào thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt thì nơi đó sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và ngược lại.

Định hướng chung thời gian tới, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cả về số lượng và chất lượng, đồng bộ các đối tượng cán bộ, cơ cấu hợp lý, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Chủ động tạo nguồn để qua mỗi nhiệm kỳ thay đổi khoảng 30% cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở theo hướng nâng lên về trình độ, năng lực và hiệu quả công tác. Cán bộ nữ không dưới 15%, cán bộ trẻ không dưới 10%, cán bộ dân tộc thiểu số nhiều hơn tỷ lệ hiện tại hiện tại. Thực hiện công tác cán bộ gắn với sắp xếp bộ máy theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
 
Trần Văn Hợp
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10789040