Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thoại Sơn

(TUAG)- Ngày 7/9/2023, tại Kho bạc Nhà nước huyện Thoại Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Kho Bạc nhà nước (KBNN) Thoại Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang; đồng chí Võ Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn đã đến dự.


Tại hội nghị, đại diện KBNN tỉnh An Giang công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN Thoại Sơn Phan Hoàng Tùng giữ chức vụ Giám đốc KBNN Thoại Sơn kể từ ngày 7/9/2023.


Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang Nguyễn Văn Tiến chúc mừng đồng chí Phan Hoàng Tùng nhận được sự tín nhiệm cao của lãnh đạo tỉnh và Kho bạc Nhà nước Việt Nam, vì có quá trình gắn bó lâu dài với công tác tài chính nên thuận lợi khi đảm nhận chức vụ mới. Đồng thời, đề nghị đồng chí nhanh chóng làm quen công việc mới; thường xuyên tổ chức, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu chính quyền địa phương quản lý ngân sách trên địa bàn; quản lý tốt công tác chi ngân sách, chống thất thoát kinh phí; tăng cường thanh kiểm tra, phòng ngừa rủi ro tài chính; làm tốt công tác tổ chức cán bộ để bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý. Cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước huyện Thoại Sơn tích cực phối hợp chia sẻ với Ban giám đốc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Tùng hứa sẽ nỗ lực kế thừa và phát huy thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính. Thời gian tới, mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp của các ngành, các cấp và cán bộ, công chức tại đơn vị để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177625