Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Châu Thành triển khai việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71 của Ban Bí thư

(TGAG)- Chiều ngày 30-06-2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71 của Ban Bí Thư. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Hồ Trường Huấn- Phó chủ tịch UBND huyện.Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung chính kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15 tháng 06 năm 2020, hướng dẫn của Bộ Nội Vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai công văn số 669/UBND-TH, công văn của UBND tỉnh An Giang về việc rà soát việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo kết luận số 71.

Theo đó, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện. Cụ thể, thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đã có kết luận vi phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân có liên quan. Không thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. Trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến 31/12/2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này thì thu hồi quyết định tuyển dụng...


Thông qua việc triển khai việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71 của Ban Bí thư sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, giúp cho các cơ quan đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172641