Truy cập hiện tại

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

An Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

(TGAG)- Sáng 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.Tham dự còn có đồng chí Thái Văn Lực, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ngành trong khối kiểm tra, đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp huyện.

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, trong năm cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 841 tổ chức đảng, 39.984 đảng viên, qua kiểm tra, hầu hết tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, không có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Giám sát chuyên đề đối với 671 tổ chức đảng, 6.248 đảng viên, qua giám sát, hầu hết thực hiện khá tốt các nội dung được giám sát. Về kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức Đảng và 126 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản,… Về thực hiện nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng, tuy nhiên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 57 đảng viên, qua kiểm tra có 56 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 43 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 281 tổ chức đảng, qua kiểm tra các tổ chức đảng thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 69 tổ chức đảng, qua kiểm tra hầu hết tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra, tuy nhiên có 02 trường hợp xử lý kỷ luật không đúng thẩm quyền, hình thức kỷ luật chưa phù hợp với tính chất, nội dung vi phạm phải chuyển hồ sơ về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, quyết định…


Đại Biểu tham dự hội nghị

Nhìn chung, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được kịp thời, đúng quy trình, quy định. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) Đảng của cấp ủy các cấp trong năm 2019, đồng thời nhắc nhở khắc phục những hạn của công tác KTGS như đã nêu trong Hội nghị.

Bước sang năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm và năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nắm tình hình dư luận trong và ngoài nhân dân để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng, chủ động lãnh đạo xây dựng và triển khai sớm chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của cấp mình để phục vụ cho đại hội đảng; Công tác kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm; Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát bám sát theo nội dung Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cao nguyên tắc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát trong Đảng với Thanh tra Nhà nước, sự giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra phải có tâm trong sáng, trung thực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, phải đặt lợi ích của Đảng, của tổ chức lên trên hết, phải công tâm, khách quan, kiên quyết đấu tranh tiêu cực, luôn có lý, có tình, dựa trên tinh thần yêu thương đồng chí; Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra;…/.

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20406081