Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát trong doanh nghiệp Nhà nước

(TGAG)- Sáng 8-10, Thanh tra Chính phủ phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm về thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

​Chủ tọa buổi tọa đàm do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng tham dự tọa đàm có ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.Thực hiện Nghị quyết số 97 của Chính phủ và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”, các đại biểu tham dự tọa đàm đã làm rõ 5 nhóm vấn đề: Nguy cơ, thực trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; Thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; Thực trạng phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị cần có để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước và Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công  phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp nhà nước.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089667