Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Đoàn công tác Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, tại thị xã Tân Châu

(TGAG)- Chiều ngày 19/8, bà Võ Thị Siêu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, tại thị xã Tân Châu. Ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp và làm việc với đoàn.


Quang cảnh buổi kiểm tra

Thời gian qua, thị xã Tân Châu đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, xem trọng việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản,… Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ,… nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng. Bên cạnh, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là vai trò phản biện của UBMTTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động của đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện, tố giác tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tố giác các hành vi tham nhũng,…

Thông qua công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại các địa phương của Đoàn Thanh tra tỉnh lần này, nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30198521