Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Dân vận khéo phải làm cho dân hiểu, ủng hộ và củng cố lòng tin, mối quan hệ giữa Đảng với Dân

(TGAG)- Sáng 9-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 và triển khai các nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội. Điểm cầu An Giang do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì.Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” và 70 năm ra đời tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực  trong quản lý và điều hành của các cơ quan Nhà nước, nước ta đạt và vượt tất cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện; năng lực và chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng nhanh; mục tiêu xây dưng nông thôn mới hoàn thành trước 2 năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo và các chính sách xã hội đạt nhiều tiến bộ. Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa sát thực tiễn, đảm bảo hài hòa lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đẩy mạnh thực hiện nghiêm công tác nêu gương của cán bộ công chức, đảng viên, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đẩy mạnh, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ Nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng của Đảng, Nhà nước và 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận, “Năm Dân vân chính quyền 2020” xác định phương châm là “Nhà nước của Dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, công tác dân vận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc năm dân vận chính quyền đầy màu sắc và đặc biệt ấn tượng là nỗ lực của toàn đảng, toàn quân, toàn dân từ trung ương đến địa phương. Thủ tướng nhắc lại một số ý liên quan đến công tác dân vận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Chính phủ năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 vừa qua. Trong đó, nhắc đến những chỉ tiêu đạt, vượt nghị quyết Quốc hội, nhất là tăng thu ngân sách, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... là sự cố gắng rất lớn của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác dân vận vì thế cần phải phát huy cao hơn.Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm những vị trí quan trọng trên chính trường quốc tế như Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Liên hiệp quốc... Do vậy, công tác dân vận chính quyền phải tạo sự hợp tác đồng lòng của chính quyền với nhân dân. Chính phủ cảm ơn chính quyền, nhân dân các địa phương, nhất là ngành dân vận đã cùng chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của Đảng, Nhà nước giao phó. Chúng ta đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận, nhất là công tác tham mưu đề xuất các nội dung về dân vận, dân vận chính quyền.

Hiện nay, trong công tác dân vận cũng còn nhiều thiếu sót như điều hành, quản lý nhà nước thiếu tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân, đôi lúc, đôi chỗ còn độc đáo, chuyên quyền, tiêu cực thiếu lắng nghe, một bộ phận thiếu gương mẫu, trách nhiệm, vi phạm pháp luật. Công tác tiếp dân nhiều lúc, nhiều nơi chưa đúng quy định, còn hình thức. Trong giai đoạn hiện nay, việc dân vận trên không gian mạng cũng được Thủ tướng đặt ra, do vậy, công tác dân vận trong tình hình mới phải đổi mới phương pháp, cách làm, phải xuất phát từ tâm của người làm công tác dân vận.

Bảo Trị
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15045690