Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Châu Thành và xã Vĩnh Lợi năm 2019

(TGAG)- Ngày 13/11/2019, tại xã Vĩnh Lợi (Châu Thành), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Châu Thành và xã Vĩnh Lợi.

Đồng chí Lê Phước Dũng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng với các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thành viên Ban thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã tiếp và làm việc với đoàn.Theo đó, trong 2 năm thực hiện "Năm dân vận chính quyền", huyện Châu Thành đã tiếp được 776 lượt công dân về các nội dung chủ yếu là tranh chấp đất đai, dân sự. Tiếp nhận và giải quyết 248 đơn, trong đó hòa giải thành 236 đơn; đặc biệt, trong năm 2019 các cơ quan nhà nước đã tiếp nhận giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%. Ngoài ra để thực hiện quy chế dân chủ ở xã- thị trấn, Cấp ủy chỉ đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp Gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được hơn 790 cuộc có hơn 24.000 lượt người tham dự; đang tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã- thị trấn cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua các buổi họp dân, công khai đối thoại với nhân dân, diễn đàn Lắng nghe Dân nói và Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… riêng trong năm 2019, đã vận động nhân dân đóng góp trên 16,5 tỷ đồng, cấp 113 căn nhà đại đoàn kết, sửa, chữa 17 căn, các 6 cây cầu, thăm hỏi tặng quà nhân dịp để tết gần 9.000 lượt hộ…


Ngoài ra, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và năm dân vận chính quyền năm 2019 xã Vĩnh Lợi cũng đạt được một số kết quả khả quan như: thường xuyên công tác tiếp dân vào thứ năm hàng tuần của thường trực hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân, không để đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp. Trong năm, tiếp nhận và hòa giải 5 vụ đạt 100%. Những nội dung công khai luôn được thực hiện, điển hình như công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự toán thu chi ngân sách thực hiện đúng theo luật ngân sách… việc quản lý, sử dụng các loại quỹ. Trong công tác thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũng được thực hiện nghiêm tút góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và "năm dân vận chính quyền" năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Trung Lập đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Châu Thành và Ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã Vĩnh Lợi đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ và "năm dân vận chính quyền"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở vì chỉ khi nào làm tốt công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thì mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, huy động được sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân..../.

Bích Thủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787