Truy cập hiện tại

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Hội nghị đóng góp văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(TGAG)- Sáng 03/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).


Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các tổ chức thành viên, Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị như: Tiêu đề đại hội nên bỏ cụm từ “nâng cao chất lượng” và nên sửa lại “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thống nhất với chủ đề đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”; Phần tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân cần đánh giá thực chất hơn về tình hình giai cấp công nhân, trí thức sát với thực tế hơn và việc đầu tư của nhà nước cho nông dân còn nhiều hạn chế để từ đó đưa ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả hơn; Phần kết quả 5 chương trình hành động nên có đánh giá hiệu quả của từng chương trình để thấy rõ được kết quả 05 năm hoạt động, bên cạnh đó các bài học kinh nghiệm nên chỉ rõ những từng nội dung, không nên viết chung chung để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể cho hoạt động của nhiệm kỳ sau hiệu quả hơn;… Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16773457