Truy cập hiện tại

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Hướng dẫn hiệp thương giới thiệu nhân sự Ủy viên Mặt trận tỉnh lần thứ X

(TGAG)- Ngày 13/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự Ủy viên UBMTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa X. Hơn 60 đại biểu đại diện Ban Thường trực MTTQVN tỉnh, 31 tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh và Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tham dự.Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt nêu rõ mục đích, ý nghĩa của hội nghị, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần nhân sự để các tổ chức thành viên cử nhân sự tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh. Cụ thể, dự kiến cơ cấu Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 95 Ủy viên (tỷ lệ ngoài Đảng 35,8%); trong đó đại diện các tổ chức thành viên 31 vị, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố 11 vị; cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của MTTQVN 42 vị; cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội 10 vị; cá nhân tiêu biểu trong nhân sĩ-trí thức, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài 32 vị; cán bộ chuyên trách tỉnh 11 vị.

Theo UBMTTVN tỉnh, Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 có 95 Ủy viên (11 vị Ủy viên Ban Thường trực chuyên trách). Trong nhiệm kỳ đã thay đổi, bổ sung 18 Ủy viên, tính đến thời điểm hiện nay, UBMTTQVN tỉnh có 84 Ủy viên.     


Nhiệm kỳ qua, các Ủy viên UBMTTQVN tỉnh đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động; vận động tín đồ, các giới, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Từ đó, góp phần đáng kể trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phát huy có hiệu quả của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Tuy nhiên, trong hoạt động, một số vị chưa thật sự chủ động phối hợp với Mặt trận ở một số lĩnh vực. Một số vị lớn tuổi, sức khỏe yếu, nên việc nắm thông tin để phản ánh với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chưa thường xuyên và kịp thời.

Việc kiện toàn nhân sự Ủy viên UBMTTQVN tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. UBMTTQVN tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên tập trung phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm đề cử ủy viên theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn.
Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15165428