Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Ban Thường trực Mặt trận tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

(TGAG)- Sáng ngày 04/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh đối với các nội dung: Giá viện phí cho người không có thẻ bảo hiểm y tế; Phương án tăng vốn điều lệ cho quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh và dự thảo báo cáo hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới của huyện Thoại Sơn. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các sở ngành liên quan, đại diện các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết trình bày tóm tắt những nội dung chính dự thảo, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với chủ trương xây dựng các dự thảo này, tuy nhiên cần lưu ý các vấn đề như: dự thảo nên thống nhất về tên gọi chung giữa Tờ trình và Nghị quyết và tên gọi của các cơ sở y tế trong dự thảo, về mứa giá thu nên bằng với thu của người có bảo hiểm y tế và cần lưu ý thêm việc so sánh với giá của các địa phương trong vùng; việc tăng vấn điều lệ cho quỹ đầu tư phát triển cần đánh giá lại kết quả cho vay trong thời gian vừa qua, hiệu quả ra sao, bao nhiêu đơn vị thụ hưởng và đạt được những thuận lợi trong hiệu quả kinh doanh để từ đó sẽ có tính thuyết phục khi trình ra HĐND tỉnh;… Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan soạn thảo để chỉnh sửa, trình HĐND xem xét, thông qua.
Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095169