Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

An Giang rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Mặt trận cấp xã

(TGAG)- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên vừa tổ chức Đại hội MTTQVN phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự Đại hội có ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN. Sau Đại hội đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm.

Qua Đại hội cho thấy, công tác chuẩn bị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thới rất chu đáo, từ việc chủ động trong xây dựng Kế hoạch, thành lập các tiểu ban; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; trang trí hội trường, khẩu hiệu và cờ phướn trên các tuyến đường đẹp, trang trọng, đảm bảo đúng theo hướng dẫn, lựa chọn nội dung các tiết mục văn nghệ  phù hợp, mang đậm nét của Mặt trận, tạo được không khí sôi nổi, trang trọng trong Đại hội.
 
Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Văn kiện Đại hội bám sát theo tinh thần Thông tri  số 28 và Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nêu đầy đủ, xúc tích, sát với thực tế tình hình của địa phương, có chỉ tiêu cụ thể và phụ lục số liệu kèm theo, nội dung các báo cáo tham luận tốt; tài liệu đầy đủ, sắp xếp nội dung theo thứ tự, rõ ràng.

Đề án nhân sự, cơ cấu 4 thành phần, đúng theo Điều lệ MTTQ Việt Nam; Kịch bản điều hành tốt, có phân công đều các vai trong Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch Đại hội đã bám sát kịch bản, điều hành các nội dung của Đại hội đảm bảo tiến độ thời gian đề ra...

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Long Xuyên quan tâm chỉ đạo các Ban Đảng, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy phường phối hợp hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thới thực hiện các nội dung theo Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng thẳng thắn nhìn nhận Đại hội điểm của MTTQ phường Mỹ Thới cũng còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Về  nội dung văn kiện còn lý luận khá nhiều, Chương trình 3 và 4 viết chưa rõ nét; phần hoạt động của các tổ chức thành viên viết chưa sâu và chưa so sánh với kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực còn trùng lắp, nên rút gọn lại…

Qua đây cần lưu ý thêm một số nội dung sau: Việc bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký không cần biểu quyết số lượng; thống nhất chung thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội cấp xã từ 05 - 07 vị, tùy theo tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp, đảm bảo đủ thành phần của khối đại đoàn kết. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới, có thể mời cấp ủy tham gia nhưng không tham gia chủ tọa; đại diện thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, sau đó đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành phần biểu quyết; nên chọn những khẩu hiệu trong Đề cương tuyên truyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền; nghiên cứu điều hành phần khen thưởng, tặng hoa và quà hợp lý hơn; phần chiếu phóng sự không bắt buộc, nếu có thì nội dung phóng sự phải thể hiện đầy đủ 5 nội dung Chương trình của MTTQ; phần điều hành chào cờ, nếu có nhạc thì không cần hô chào cờ. Nên bổ sung thêm trong Chương trình, tổ chức Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội để tăng thêm phần long trọng.

Trong thời gian tới, để Đại hội của MTTQ thành công tốt đẹp hơn nữa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần bám sát Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư, Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy An Giang và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Đại hội MTTQ các cấp để hướng dẫn, tổ chức Đại hội điểm cấp xã của đơn vị mình, sau đó rút kinh nghiệm tổ chức đại trà cho các xã còn lại. Trong quá trình thực hiện, lưu ý các nội dung sau: Về Báo cáo nhiệm kỳ cần ngắn gọn, xúc tích, đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ kết quả đạt được có so sánh với nhiệm kỳ trước; các mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm… cần viết theo cách nhận định, không liệt kê; thiết kế bảng số liệu riêng kèm theo báo cáo.

Về Chương trình hành động cần cụ thể hóa các nội dung theo Hướng dẫn 117, ngày 01/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tuyệt đối không sao chép y nguyên các nội dung trong hướng dẫn. Nội dung văn kiện cố gắng không quá 10 trang và cân đối giữa phần báo cáo nhiệm kỳ và Chương trình hành động; về nhân sự, tham mưu để cấp ủy giới thiệu Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cùng cấp; tỷ lệ người ngoài đảng tham gia Ủy ban MTTQ cấp xã từ 25 đến 30%. Đồng thời mỗi xã, phường, thị trấn; mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn và thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc phần việc cụ thể có ý nghĩa để lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2014 sắp tới.
 
Thanh Khiết –MTTQ tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802451