Truy cập hiện tại

Đang có 265 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Tân Châu: Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác Dân vận năm 2015

(TGAG)- Sáng ngày 07/01/2016, Ban Dân vận Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Công tác dân vận năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trao Kỷ niệm chương.

Trong năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; củng cố tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; mở rộng và nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bên cạnh, công tác Dân vận cũng được quan tâm, chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thị xã. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi khắp các địa phương, đơn vị đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn thị xã. Từ các phong trào thiết thực trên, kết quả trong năm 2015, Nhân dân đã đồng thuận tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, dặm vá, nâng cấp lộ nông thôn, cầu nông thôn, giao thông nội đồng, cất nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, đóng góp xây dựng nông thôn mới, quỹ “vì người nghèo”,… trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Huỳnh Quang Ngự đã biểu dương những kết quả đạt được trong việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền năm 2015. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2016, hệ thống Dân vận và Mặt trận – Đoàn thể các cấp của thị xã cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín để xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Dịp này, có 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Dân vận năm 2015, do Ban dân vận Trung ương trao tặng./.

Tin, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17535082