Truy cập hiện tại

Đang có 256 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Tri Tôn

(TUAG)- Ngày 06/10/2020, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Trương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại huyện Tri Tôn. Tiếp và làm việc với đoàn có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.


Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phan Trương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn, tính từ đầu năm đến nay tình hình dư luận trong nhân dân trên địa bàn huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tham gia thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động, nhất là việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống các loại tội phạm, qua đó đã nâng cao nhận thực của người dân về công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng xã, thị trấn lành mạnh. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm thực hiện, kết quả đã tổ chức hòa giải 126 vụ và hòa giải thành 118 vụ, đạt tỷ lệ 93,65%. Trong công tác giám sát, ngoài việc giám sát việc chi tra cho các đối tượng được hưởng do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thì Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã tham gia giám sát được 147 cuộc và có 18 nội dung kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;… Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác Mặt trận của huyện Tri Tôn cũng gặp một số khó khăn như: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa đồng bộ, việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy vai trò của các nhân tiêu biểu, các thành viên đôi lúc còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, các ngành khác đôi lúc chưa thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao, một số chương trình ký kết nhưng chưa được triển khai thực hiện,…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Trương đánh giá cao một số kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của huyện trong thời gian vừa qua và đề nghị trong những tháng cuối năm cần tập trung một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; phối hợp ngành tư pháp quan tâm kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; tiếp tục nâng chất hoạt động giám sát, nhất là việc giám sát các chính sách chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19,… từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận trong năm 2020.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18117030