Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Thoại Sơn: Hội nghị giao ban công tác dân vận tháng 8 năm 2020

(TUAG)- Ngày 25/8/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận tháng 8 năm 2020. Tham dự có bà Nguyễn Thị Liêm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Hữu Nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đinh Văn Hiền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện và trưởng phó Ban Dân vận của 17 xã, thị trấn.


Tại hội nghị các đại biểu nghe qua báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Theo đó trong tháng 8 Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai hiệu quả nội dung, chương trình công tác, tập trung bám sát nắm tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Đặc biệt, đã triển khai tích cực, hiệu quả công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình chính quyền, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác dân vận, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tập trung rà soát các nội dung chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm, gắn với thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2020 để tham mưu triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Thúy Vân, Bá Siêu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116910