Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh An Giang về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(TUAG)- Sáng ngày 24/6, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí  Bùi Tấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2020 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị".Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt; đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Tấn Kiết, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Phước, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2020 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với quy chế dân chủ của hệ thống chính trị và có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, thực hành dân chủ và phát huy dân chủ ở cơ sở ngày càng đầy đủ hơn, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng trong tỉnh cũng đã lãnh đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong Nhân dân để đề ra những chủ trương, biện pháp kịp thời, sát thực tiễn, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Mối quan hệ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận ngày càng được củng cố, tăng cường, nhất là phát huy hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đang là nét đẹp văn hóa của An Giang.


Tham gia buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tỉnh có liên quan đã có những trao đổi thảo luận làm rõ hơn kết quả qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW trên địa bàn tỉnh An Giang, xoay quanh các nội dung: Về công tác tiếp dân và công tác tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo; công tác đối thoại với nhân dân; xung quanh việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; công tác giám sát, phản biện xã hội; các mô hình dân vận khéo ở địa phương, cơ sở; nội dung công tác dân vận trong giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh;…  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của tỉnh An Giang, từ những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW nêu trong báo cáo, cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng chí cho rằng những kết quả trên đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào các cấp ủy đảng, chính quyền và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đối với những hạn chế, đồng chí thống nhất với những hạn chế nêu trong báo cáo, đồng thời yêu cầu tỉnh bổ sung hạn chế còn 34 xã chưa xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, địa phương và báo cáo. Và yêu cầu địa phương sớm triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Các nội dung đã nêu rõ trong quy định, sẽ không có thêm hướng dẫn thực hiện.

Đồng chí thay mặt đoàn kiểm tra, kiến nghị tỉnh tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức đảng viên đối với việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và các văn bản kèm theo, tiếp tục rà soát bổ sung quy chế, quy định đã ban hành liên quan đến công tác dân vận. Quan tâm việc phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân vận  phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, trách nhiệm cán bộ, công chức. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ở địa phương.


Phát biểu tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là ý kiến của đồng chí trưởng đoàn Bùi Tấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng thời  chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ngành có liên quan nghiêm túc ghi nhận những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, trên tinh thần khắc phục những hạn chế, rà soát, kiểm tra lại các hạn chế oàn kiểm tra đã nêu, nhất là hạn chế 34 xã chưa xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được trong 10 năm qua, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trước đó ngày 23/6/2020, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với 2 địa phương: Long Xuyên và Thoại Sơn về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị./
 
Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116690