Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII

(TGAG)- Ngày 21-9-2018, đồng chí Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đến dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt trên 80.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 7.700 tỷ đồng (chiếm khoảng 40% tổng thu ngân sách của cả tỉnh), lợi nhuận trên 5.400 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 700 triệu USD (chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh). Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp; đến nay chưa xảy ra tình trạng đình công, lãn công trong Khối. Song song đó, cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, giúp đỡ hộ nghèo, học sinh, sinh viên… với tổng số tiền 230 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cũng được quan tâm chặt chẽ. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng luôn được đặc biệt chú trọng; tăng cường cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, các thông tin sai trái trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…


Trong hơn hai năm qua, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức các hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho trên 98,8% lượt cán bộ, đảng viên và một số quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp. Tổ chức 9 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 620 học viên; 7 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho 367 học viên; phối hợp tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho (đối tượng 4, 5) cho 103 học viên và 01 lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho 110 học viên, đồng thời phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Long Xuyên xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho 96 đồng chí.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt ý thức trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần thái độ trong công việc không ngừng được nâng lên, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và thu nhập cho người lao động. Theo đó, đã có 48 tập thể và 51 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen; có 67 tập thể và 78 cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Công tác tổ chức ngày càng đi vào nề nếp. Kịp thời cho ý kiến bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở; quyết định giải thể 5 tổ chức cơ sở đảng; thành lập mới 02; tiếp nhận đến 01; chuyển giao 01; nâng 01 chi bộ cơ sở lên thành đảng bộ cơ sở.  Kết nạp 355 đảng viên, đạt 47% chỉ tiêu Nghị quyết; xóa tên 7, cho ra khỏi Đảng 9. Tính đến nay, toàn Đảng bộ có 57 tổ chức cơ sở đảng (26 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở) và 3.065 đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; cử 133 đồng chí tham gia đào tạo lớp trung cấp và 3 đồng chí tham gia đào tạo lớo cao cấp lý luận chính trị. Điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 đúng theo quy định. Sưu tra, khai thác 26 hồ sơ phục vụ công tác kết nạp đảng viên, 13 hồ sơ phục vụ quy hoạch cấp ủy. Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, v.v...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề 44 lượt tổ chức và 102 lượt cán bộ chủ chốt. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết tổ chức và đảng viên đều chấp hành tốt nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra, có tinh thần thái độ tiếp thu ý kiến đóng góp và khắc phục, sửa chữa khá tốt những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra qua kiểm tra, giám sát; đồng thời, cấp uỷ các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, công bằng đối với mọi đảng viên có vi phạm. Tính đến nay đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên với các hình thức: Cảnh cáo 7, khiển trách 9. Kiểm tra 23 đảng viên và 01 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 151 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra 170 lượt tổ chức và 2.776 lượt đảng viên về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 314 đảng viên và 44 tổ c hức; giải quyết là 9 đơn tố cáo và xem xét xử lý kỷ luật 2 đảng viên, với hình thức khiển trách 01, khai trừ 01.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, kiến thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực của tuổi trẻ, từ đó đã tạo được điều kiện và môi trường tốt để đoàn viên thanh niên các doanh nghiệp tham gia rèn luyện, công hiến và trưởng thành. Hội Cựu chiến binh trong Khối tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; lãnh đạo cán bộ, hội viên tích cực tham gia làm nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác chăm lo về vật chất tinh thần cho cán bộ, hội viên; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp.Phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thật sự tiêu biểu và có tính kế thừa, chú trọng cả tải năng và đạo đức; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng nâng cao chất lượng, chiều sâu; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tranh thủ sự hỗ trợ của các Ban Xây dựng Đảng và các sở, ngành liên quan; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

HỒ NGUYỄN


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155426