Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Thoại Sơn: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- Những con đường liên ấp, liên xã được bê tông hóa. Những cánh đồng lúa chín, những vườn cây trĩu quả đang chuẩn bị thu hoạch. Cuộc sống người dân đang ngày càng khởi sắc. Đây là kết quả bước đầu trong việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Để tập trung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong những năm qua, huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn đã tích cực phát động phong trào “toàn dân xây dựng nông thôn mới” và với nhiều nỗ lực thực hiện, đến nay, đã có Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch đạt chuẩn  xã nông thôn mới; Các xã còn lại đạt từ 10 đến 16 tiêu chí.
   

Những năm qua, mặc dù kinh tế địa phương phát triển chậm, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm của các xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn còn thấp so với chuẩn nông thôn mới. Khi mới triển khai chương trình, địa phương có 8 xã đạt từ 5 tiêu chí trở xuống, 4 xã đạt 5 tiêu chí, 1 xã đạt 6 tiêu chí và chỉ có 1 xã đạt trên 7 tiêu chí. Nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh, của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, cùng với những chủ trương, giải pháp đúng đắn, hợp lòng dân nên đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần cho Thoại Sơn đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Đô - Bí thư huyện ủy Thoại Sơn cho biết: Một trong những nguyên nhân góp phần cho sự thành công bước đầu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thời gian qua, là do đảng bộ huyện đã hiểu đầy đủ ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, từ đó đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và nhân tố, trong đó có nguồn lực về bộ máy tổ chức và con người đóng vai trò then chốt, quyết định cho sự thắng lợi. Song song đó chính là sự đồng thuận cao trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, từ đó đã đồng lòng ủng hộ, tham gia thực hiện tốt chương trình.

Về nhân tố con người, những năm qua, đảng bộ huyện Thoại Sơn đã tập trung kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ huyện thống nhất với bộ máy hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn huyện có 65 tổ chức cơ sở đảng, với 235 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổng số đảng viên là 3.838 đồng chí. Số lượt đảng viên trong thời gian qua được đưa đi đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng dự nguồn chức danh lãnh đạo, quốc phòng an ninh, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở...,  là 7.201 lượt người. Đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến nay có 390 người, đều đạt chuẩn quy định. Việc bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Nhiều trường hợp đã được bổ nhiệm, bầu cử giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phòng, ban, lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở. Thế nên năng lực lãnh đạo, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở sau kiện toàn được nâng lên rõ rệt,  đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Thể hiện cụ thể qua việc các cấp ủy đảng cơ sở đã có sự quyết tâm cao, xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để thực hiện chương trình.  Đội ngũ cán bộ , đảng viên luôn năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc ở cơ sở, được phân công giao nhiệm vụ phụ trách từng mảng công việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, vừa là người tuyên truyền, vận động, nhưng cũng là người gương mẫu đi đầu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Do đó, sau hơn 05 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, với nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, huyện đã đạt được những thành tựu khả quan, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Thực hiện xây dựng nông thôn mới đã giải quyết được những vấn đề cấp thiết trước mắt của người dân trong xây dựng nông thôn như điện, đường, trường, trạm; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và thị trường, mang tính bền vững lâu dài; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Từng bước giảm  tỉ lệ hộ nghèo, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; Hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng chất, niềm tin trong nội bộ và nhân dân ngày càng nâng lên...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, tính tiên phong đi đầu của các cán bộ, đảng viên trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó hình thành nhiều phong trào xây dựng xóm nông thôn mới, phong trào 5 không, 3 sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, phong trào hiến đất làm đườngnông thôn, nghĩa trang nhân dân, đoạn đường thanh niên, phong trào xây dựng tủ sách, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa, phong trào hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh niên...; Chuyển đổi các mô hình sản xuất kém hiệu quả sang hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập người nông dân .... đáp ứng được yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tuyên truyền, vừa gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Hầu hết tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới những năm qua, đều có sự gương mẫu, đi đầu của các cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Bí thư huyện ủy còn cho biết: Bộ mặt nông thôn của Thoại Sơn đang từng ngày đổi mới. Đó là nhờ sự đoàn kết, năng động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của người dân trong huyện. Với những kết quả đạt được, cán bộ và nhân dân huyện Thoại Sơn tin tưởng sẽ hoàn thành huyện nông thôn mới của tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020.
   
Để đạt được kết quả này, Thoại Sơn đang và sẽ tích cực triển khai phương án nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và chính trị, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn, đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Vai trò của cộng đồng dân cư tích cực hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới.
                                     
Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118188