Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Quý I-2018 đã có 2,9 triệu lượt khách đến các khu điểm du lịch của tỉnh An Giang

(TGAG)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, ước tính quý I/2018 lượt khách đến các khu điểm du lịch An Giang đạt 2,9 triệu lượt khách, tăng 3,57% so cùng kỳ năm trước; trong đó lượt khách lưu trú và lựu hành đạt 200.000 lượt khách, tăng 42% (trong đó khách quốc tế đạt 18.000 lượt khách, bằng 81,82% so cùng kỳ năm trước); doanh thu du lịch đạt 1,5 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.


Du khách đến tham quan tại rừng tràm trà sư (tháng 02-2018)

Từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Đồng thời, tập trung phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách; kiện toàn bộ máy quản lý ngành du lịch, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới...

Đặc biệt là tăng cường và đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo; xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương nhằm từng bước phát triển du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

Tin, ảnh: NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534390