Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Tập huấn tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW về Văn hóa

(TGAG)- Sáng nay ngày 13/4, tại huyện Tịnh Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
 

Dự và báo cáo tại hội nghị có ông Trương Bá Trạng -Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Mạnh Hà -Trưởng phòng Tuyên truyền, Văn hóa, Văn nghệ -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trương Hữu Tiền -UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Tịnh Biên.

Tham dự hội nghị tập huấn có khoảng 100 đại biểu gồm: Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Trung tâm Thể dục - Thể thao; Đài Truyền thanh huyện; Lãnh đạo Liên đoàn lao động; Huyện đoàn; Phòng Giáo dục và đào tạo; Hội Văn học nghệ thuật huyện; Phòng Tài Chính Kế hoạch; Mặt trận huyện; Cán bộ làm công tác Văn hóa xã, thị trấn; Chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện; Ban quản trị các khu di tích; Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa và các văn nghệ sĩ trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự được tập huấn các chuyên đề về: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nội dung Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 02-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh”; Chuyên đề về chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Ngoài những nội dung trên, đại biểu tại các huyện, thị thành còn được tiếp thu chuyên đề về chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của địa phương thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo địa phương báo cáo.

Sau hội nghị tập huấn tại huyện Tịnh Biên, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập huấn tại các huyện, thị, thành còn lại trên địa bàn tỉnh./.

Lâm Minh Thông
Ban Tuyên giáo Tịnh Biên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25172990