Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020 tại xã biên giới An Nông

(TUAG)- Chiều ngày 10/11, Đoàn công tác thuộc Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tịnh Biên có buổi kiểm tra kết quả thực hiện các danh hiệu văn hóa năm 2020, tại Ban xây dựng đời sống văn hóa xã biên giới An Nông. Tiếp và làm việc với đoàn có phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tám.


Đoàn đã được các đơn vị thông qua báo cáo, bảng điểm tự chấm, thẩm định, đánh giá hồ sơ minh chứng và kiểm tra thực tế đối với tiêu chuẩn, tiêu chí ấp văn hóa, ấp sức khỏe An Biên năm 2020; Cơ quan UBND xã An Nông và đơn vị trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải về nội dung tiêu chí cơ quan văn hóa 5 năm liền, giai đoạn 2015- 2019 và năm 2020. Từ xem xét, đánh giá hồ sơ minh chứng, đánh gia các nguyên nhân chủ quan và khách quan, đoàn công nhận ấp An Biên đạt chuẩn văn hóa, sức khỏe với 95.5 điểm; cơ quan UBND xã An Nông đạt 99 điểm và trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải đạt tiêu chí đơn vị văn hóa với 96 điểm.

Qua đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban chỉ đạo xã khẩn trương điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo, các hồ sơ minh chứng, sắp xếp theo thứ tự từng tiêu chuẩn, tiêu chí, gửi về Ban Chỉ đạo huyện theo đúng thời gian quy định, để xem xét và ra quyết định công nhận danh hiệu ấp văn hóa, sức khỏe, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã An Nông tiếp tục quan tâm và phân công từng thành viên phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện, vị trí, vai trò nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng phong trào và làm tiền đề ấp, xã đạt các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới theo lộ trình./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18979817