Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2018

(TGAG)- Ngày 03-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1153-CV/BTGTU, về việc định hướng tuyên truyền tháng 12-2018. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2018 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; các nghị quyết, kết luận, hội nghị Trung ương 8, khóa XII; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

- Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

- Tuyên truyền, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 12-2018

- Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 12-2018 như: Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944); các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo và Tết Dương lịch 2019…

- Tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU của Bộ Chính trị; lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội. Tăng cường giới thiệu về Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 – 2019; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III- 2018 (Giải Búa liềm vàng).

- Tuyên truyền Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, nhận định, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Tuyên truyền những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm. Tuyên truyền hướng đến Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang lần I-2018; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang; quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương.

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, nghiệp nhất là vụ Đông Xuân 2018-2019; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; nâng cao cảnh báo sạt lở, giông lốc mùa mưa, bão, công tác phòng chống thiên tai,…

- Tăng cường tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222957