Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11-2016

(TGAG)- Ngày 31-10-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 405-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 11-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, giải pháp Chính phủ tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Thông tin tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới ban hành của tỉnh như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh… 

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm  2016 - 2017.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 11-2016

- Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; thông tin về hội nghị tổng kết nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Long Xuyên.

- Tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại hội Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, phản ánh các hoạt động trước, trong và sau Đại hội tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, thông tin, giới thiệu về các dự thảo dự án luật, các báo cáo của Chính phủ trình bày tại kỳ họp; những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cư tri, những vấn đề được người dân quan tâm…

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2016; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm của tỉnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trước việc ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh…

- Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu bật nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 11/2016 như: 99 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2016); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 76 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2016); Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 196 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2016); Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 (9/11); Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông...

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa địa phương, công tác khuyến học, khuyến tài; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người (sốt xuất huyết, bệnh do virus zika…), phòng tránh các loại dịch bệnh sau mùa lũ…; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

- Đẩy mạnh truyền thông phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, vấn đề biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường; hành động cụ thể của ngành chức năng nhằm đảm bảo ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất cho người dân; tăng cường cảnh báo, hướng dẫn cộng đồng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở, giông lốc mùa mưa, bão…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091774