Truy cập hiện tại

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đề cương tuyên truyền: Tải tại đây.

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)!

2. Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng!

3. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

4. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!

5. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam!

6. Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển!

7. Đảo là nhà, biển cả là quê hương!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35178114